Nahoru
Gym. International Taneční konzervatoř Gymnázium SOŠ

Mgr. Andriana Andrus, CSc.

Pedagog předmětů: anglický jazyk, ruský jazyk

+420 244 464 456

Ředitelka školy

Mgr. Petra Šafránková

Pedagog předmětů: český jazyk, anglický jazyk

+420 224 930 950

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Marie Seberová

Pedagog předmětů: německý jazyk, základy společenských věd

+420 775 230 995

Výchovný poradce

Třídní učitel: 1.GA

 

Mgr. Jiří Garncarz

Pedagog předmětů: zeměpis, dějepis, občanská nauka

+420 257 830 051

Metodik prevence

Mgr. Bc. Miroslav Hájek

Pedagog gastronomických předmětů a zdravovědy

+420 224 930 952

Třídní učitel ČK.1, ČK.3

Eva Auzká

Pedagog předmětů: odborný výcvik

+420 601 152 317

Třídní učitel ČK2

Ing. Bc. Kateřina Bartáková

Pedagog předmětů: matematika, chemie

+420 257 830 733

Třídní učitel: 1.GB

 

 

Ing. Mojmír Hajník

Pedagog předmětů: fyzika, matematika

+420 257 830 733

Třídní učitel 1.GC

 

 

 

PhDr. Olga Tumová

Pedagog předmětů: občanská nauka, český jazyk

+420 251 642 177

Pedagog

Mgr. Hana Svárovská

Pedagog předmětů: tělesná výchova

+420 251 642 177

Pedagog

Mgr. Jitka Pfeiferová

Pedagog předmětů: výtvarná výchova

+420 732 656 375

Pedagog

Mgr. Alina Posejpalová

Pedagog předmětů: anglický jazyk

+420 257 830 051

Předseda předmětové komise jazyků

 

 

 

Ing. Soňa Muroňová, DiS.

Pedagog předmětů: stolničení

+420 224 930 957

Pedagog

 

Mgr. Jarmila Kašpaříková

Pedagog předmětů: český jazyk a literatura

+420 224 930 955

Pedagog

Mgr. Karolína Hájková Čiháková

Pedagog předmětů: hudební výchova

+420 224 930 956

Pedagog

Ing. Eva Hašková

Pedagog předmětů: biologie

+420 257 830 733

Předseda předmětové komise přírodních věd

Mgr. Josef Barek

Pedagog předmětů: ekonomika

Pedagog

Jan Kučera

Pedagog předmětů: informační a komunikační technologie

+420 224 930 954

Pedagog

Celkem: 18 kontaktů

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.