Nahoru
Gym. International Taneční konzervatoř Gymnázium SOŠ

Cambridgské zkoušky

PTK SOŠ organizuje ve spolupráci s jazykovou školou Evropské vzdělávací centrum mezinárodní zkoušky Cambridge English, a to v níže uvedených úrovních. Naše škola se stala přípravným centrem Cambridge Assessment English a díky tomu má pro všechny účastníky zkoušek slevu. Absolvování přípravného kurzu není podmínkou absolvování zkoušek. Zkoušky proběhnou přímo u nás v budově školy - pro uspořádání zkoušky přímo v naší škole je zapotřebí alespoň 10 přihlášených účastníků. Další informace (přihlášky, přesné termíny zkoušek, platby zkoušek) podá koordinátorka zkoušek Mgr. Alina Posejpalová (a.posejpalova@gisos.cz)

 

Složením standardizované jazykové zkoušky (vybrané typy zkoušek) lze nahradit jednu zkoušku cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky. Žádost naleznete zde (Velikost: 36.23 kB).

Zkoušky Cambridge English jsou na seznamu standardizovaných jazykových zkoušek MŠMT ČR! 

Cambridgeské zkoušky a testy z angličtiny jsou vhodné pro všechny, kdo si chtějí ověřit úroveň své angličtiny nebo potřebují oficiální doklad potvrzující dosaženou úroveň jazyka pro studium na vysoké škole nebo pro zaměstnavatele. Zkoušky jsou nabízeny v pěti úrovních podle mezinárodní klasifikace jazykových úrovní (tzv. Společný evropský referenční rámec pro jazyky, SERR) a patří sem zkoušky A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced a C2 Proficiency. Absolventi zkoušek získávají prestižní, mezinárodně uznávaný certifikát s neomezenou platností.

 

  • u přijímacího řízení na vybrané střední školy, např. gymnázia (body navíc)
  • v profilové (školní) části maturity
  • u přijímacího řízení na vysoké školy (body navíc nebo úplné odpuštění přijímací zkoušky z angličtiny)
  • jako náhradu za zkoušku nebo zápočet z angličtiny v rámci studia na vysoké škole
  • v přihlášce na studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí (např. Erasmus+)
  • jako doklad o dosažené úrovni jazyka pro výkon povolání vyžadujících specifickou úroveň angličtiny
 
 

Certifikáty Cambridge English a maturita

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou může ředitel školy uznat jazykový certifikát Cambridge English jako náhradu zkoušky z cizího jazyka v profilové (školní) části maturitní zkoušky. Základní pravidla pro uznání certifikátu Cambridge English u maturity 

Zkoušku z cizího jazyka si lze nahradit jazykovým certifikátem v profilové (školní) části maturity. Pokud si žák zvolí angličtinu ve společné (státní) části maturity, píše didaktický test připravený CERMATem a v profilové (školní) části si písemnou práci a ústní zkoušku nahradí jazykovým certifikátem.

Student musí v profilové (školní) části maturity konat alespoň 4 povinné zkoušky.

Jazykový certifikát, kterým chce student nahradit zkoušku z cizího jazyka u maturity, musí být na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělávání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1.

Jazykový certifikát lze uznat i v rámci nepovinných zkoušek v profilové (školní) části.

MODEL Č. 1
Společná (státní) část Profilová (školní) část
Český jazyk a literatura (didaktický test) Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)
Angličtina (didaktický test) Angličtina (ústní zkouška a písemná práce) navázaná na výběr cizího jazyka ve společné části 
?lze nahradit certifikátem
+ další 2 předměty
MODEL Č. 2
Společná (státní) část Profilová (školní) část
Český jazyk a literatura (didaktický test) Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)
Matematika (didaktický test) další 3 předměty (z toho jeden musí být angličtina) 
?lze nahradit certifikátem

Typy zkoušek

 

Zkouška KET (Key English Test – první, nejlehčí stupeň cambridgeských zkoušek pro pokročilejší začátečníky – úroveň A2)

Zájemce o tuto zkoušku by měl být schopen rozumět hlavním bodům jednoduchého textu, komunikovat v nejběžnějších situacích a rozumět krátkým poznámkám a jednoduchým příkazům. KET je zaměřen na jazyk potřebný v běžných životních situacích a pokrývá čtyři jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech, mluvení.

 

Průběh zkoušky popsán zde. (Velikost: 431.56 kB) 

 

Zkouška PET (Preliminary English Test – 2. stupeň cambridgeských zkoušek – úroveň B1, maturita)

Zkouška je určena pro ty, kteří zvládají běžnou komunikaci v práci, ve škole a jiných společenských situacích, číst jednoduché učebnice a články a psát jednoduché dopisy, či poznámky během jednání.

 

Průběh zkoušky popsán zde. (Velikost: 456.48 kB)

 

Zkouška FCE (First Certificate in English – nejrozšířenější ze všech cambridgeských jazykových zkoušek – úroveň B2)

Zájemce o tuto zkoušku by měl mít širokou slovní zásobu a měl by být schopen diskutovat a přizpůsobit komunikační styl dané situaci. Musí mít také povědomí o zdvořilostních konvencích ve vyjadřování. 

 

Průběh zkoušky popsán zde. (Velikost: 471.52 kB)

 

Zkouška CAE (Cambridge English Advanced – úroveň C1)  

Úspěšné složení této zkoušky deklaruje velmi dobrou znalost angličtiny.  Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Kandidáti musí prokázat schopnost výborného využití angličtiny ve většině situací, se kterými se v životě setkávají.

Zkouška Cambridge English Advanced ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

 

Průběh zkoušky popsán zde (Velikost: 303.3 kB).  

 

 

Zkouška CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English – úroveň C2)

Tato kvalifikace prokazuje, že jste schopni angličtinu plynule používat ve složitých výzkumných, akademických a profesních situacích. Jedná se o nejvyšší úroveň v rámci cambridgeských jazykových zkoušek. Přípravou na zkoušku C2 Proficiency dosáhnete úrovně, kdy zaměstnavatelům předvedete, že jste schopni angličtinu používat v rámci vyššího managementu. Dále je vhodná pro ty, kdo chtějí studovat postgraduální studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi.

 

 

*Pozn.: Stejná cena platí také pro zaměstnance PTK SOŠ. 

 

Rozpis zkoušek je také dostupný ve formátu dokumentu zde (Velikost: 15.51 kB).

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.